قاصدک

تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی (ص) باشد

قاصدک

تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی (ص) باشد

قاصدک

آن چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه است، این است که این هنر در خدمت شهوت و خشونت و ابتذال و استحاله هویت انسان وجامعه قرار نگیرد.
(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر 01/05/1380).

نویسندگان

خدایا!

می ترسم آنقدر گام هایمان را محکم و قاطع برداریم که پایمان در زمین گیر کند و آنقدر آهسته و بافکر قدم برداریم که در فکر فرو رویم و وقت بگذرد

و خبر مرگ سهراب را برایمان بیاورند.